Pożyczka na czasie

Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby otrzymać pożyczkę?


Aby otrzymać pożyczkę wystarczy zarejestrować się na naszej stronie www.szybka-moneta.pl. Możemy też poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające prawdziwość danych wprowadzonych podczas rejestracji.

Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać pożyczkę?

  • Musisz być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Musisz mieć od 20 do 75 lat;
  • Musisz posiadać aktywne Konto Internetowe na stronie www.szybka-moneta.pl
  • Musisz mieć spłaconą wcześniej udzieloną przez nas pożyczkę


Czy mogę otrzymać kilka pożyczek w tym samym czasie?


Nie, w tym samym czasie możesz wziąć tylko jedną pożyczkę

Jaką kwotę pożyczki mogę otrzymać?


Pierwsza pożyczka nie może przekroczyć kwoty 1000 zł.
Po jej terminowej spłacie możesz pożyczyć do 2500 zł.
Od trzeciego razu będziesz mógł otrzymać maksymalnie 3000 zł.
Kolejny limit to 4000 zł dostępny od czwartej pożyczki.
Maksymalną kwotę 5000 zł będziesz mógł otrzymać od piątej pożyczki, pod warunkiem zwrotu wcześniejszych zobowiązań.

Czy mogę otrzymać pożyczkę jeśli posiadam zaciągnięty kredyt w banku lub w innej instytucji udzielającej pożyczek?


Tak. W takim przypadku możesz otrzymać pożyczkę, jeśli nie masz nieterminowych spłat pożyczek/kredytów w innych instytucjach finansowych.

Jak szybko otrzymam decyzję w sprawie udzielenia pożyczki?


Decyzję w sprawie przyznania pożyczki otrzymasz niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej na naszym rachunku bankowym. O decyzji zostaniesz poinformowany e-mailem.

Z jakiego rachunku mam przekazać opłatę rejestracyjną?


Opłatę rejestracyjną powinieneś przekazać z rachunku bankowego, którego jesteś właścicielem. Pamiętaj, że opłata rejestracyjna nie może zostać przesłana za pośrednictwem firm oferujących usługi szybkich płatności.

Na jaki rachunek bankowy powinienem przekazać opłatę rejestracyjną 1 grosz?


Jeśli posiadasz rachunek w którymś z poniższych banków, wybierz jeden z nich. Jeśli posiadasz konto w innym banku, dokonaj płatności na nasz rachunek w Alior Bank

Odbiorca: Vega Sp. z o.o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Konto bankowe:
91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO BP
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.
 
Niezbędne informacje do dokonania płatności znajdziesz: tutaj


Co muszę wpisać w tytule przelewu opłaty rejestracyjnej?


W tytule przelewu należy umieść informację
"Potwierdzam ID Klienta (wpisz swój numer ID Klienta) i akceptuję warunki umowy VEGA sp. z o.o."


Czy potrzebny jest zastaw lub poręczenie, aby otrzymać pożyczkę?


Nie. Dodatkowe zabezpieczenia pożyczki nie są wymagane.

Czy w Szybka-Moneta podpisuję papierową wersję umowę pożyczki?


Tak, niezwłocznie po wypłacie pierwszej pożyczki, wysyłamy na podany przez Ciebie adres umowę wraz z opłaconą kopertą zwrotną. Po podpisaniu dokumentu, musisz go odesłać na nasz adres. Na podstawie raz podpisanej umowy będziemy mogli udzielać Ci kolejnych pożyczek.

W jaki sposób mogę spłacić pożyczkę?


Płatności z tytułu zwrotu pożyczki można dokonywać za pośrednictwem banku internetowego,
w filii dowolnego banku lub w dowolnej placówce Poczty Polskiej

Co należy podać dokonując spłaty udzielonej pożyczki?


Aby spłacić otrzymaną pożyczkę, w przelewie bankowym należy podać następujące dane:

Odbiorca: Vega sp. z o. o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Konto bankowe:
91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank lub
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO Bank Polski
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.

Tytuł przelewu: „Spłata ID Klienta (wpisz swój numer ID Klienta)”

Co robić, jeśli nie jestem w stanie spłacić pożyczki w ustalonym terminie?


Jeśli nie posiadasz środków na spłatę zadłużenia, niezwłocznie skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.

Czy mogę przedłużyć termin spłaty pożyczki?


Tak. Możesz dokonać jednokrotnego przedłużenia w przypadku pierwszej pożyczki na okres 30 dni, pod warunkiem, że nie upłynął termin spłaty Twojego zobowiązania.*

* dotyczy klientów, którzy złożyli wniosek o pożyczkę od 05.12.2016 r.

Jak dokonać przedłużenia pożyczki?


Opłaty z tytułu jednorazowego przedłużenia pierwszej darmowej pożyczki na okres 30 dni można dokonać za pośrednictwem banku internetowego, w filii dowolnego banku lub w dowolnej placówce Poczty Polskiej.

Aby przedłużyć pożyczkę, w przelewie bankowym należy podać następujące dane:

Odbiorca: Vega sp. z o. o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Konto bankowe:
91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank lub
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO Bank Polski lub
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.

Tytuł przelewu: „Przedłużenie ID Klienta (wpisz swój numer ID Klienta)”
 

Czy mogę zwrócić pożyczkę szybciej?


Tak. Zwrot pożyczki jest możliwy w dowolnym czasie. Z tego tytułu nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów.


Jakie są konsekwencje opóźnienia lub braku spłaty pożyczki?


W przypadku braku spłaty lub opóźnienia mogą zostać naliczone następujące opłaty:
  • naliczenie odsetek za czas opóźnienia w wysokości 14% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie
  • koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego celem odzyskania wierzytelności o ile zajdzie taka potrzeba


Jak dokonać zmiany numeru rachunku bankowego?


Aby zmienić numer rachunku bankowego należy wykonać przelew 0,01 grosz z aktualnego konta (na które ma zostać wypłacona pożyczka). Po wpływie zmiana zostanie automatycznie wprowadzona w profilu klienta.

Odbiorca: Vega sp. z o. o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Konto bankowe:
91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank lub
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO Bank Polski lub
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.

Tytuł przelewu: „Zmiana rachunku bankowego ID klienta (wpisz swój numer ID Klienta)”


Szybki kontakt

telefon: (12) 357 43 58
biuro@szybka-moneta.pl

Godziny pracy
pn-pt 8:00 - 17:00

Nasze atuty

  • Jasne zasady
  • Szybka wypłata
  • Bezpieczeństwo
  • Polska firma