Co to jest stopa procentowa i jaki ma wpływ na pożyczkę w Szybkiej Monecie?


Wysokość stóp procentowych ustala Rada Polityki Pieniężnej. Dla pożyczkobiorcy istotna jest stopa nazywana referencyjną i wynosi
5,75% rocznie (stan na dzień 05.10.2023).
Stopy procentowe mogą ulegać zmianom w czasie. Nasze pożyczki konsumenckie posiadają jedynie stałą opłatę. W przypadku kiedy pożyczka nie zostanie spłacona w terminie, wtedy od następnego dnia naliczane będą odsetki za opóźnienie. Odsetki naliczane są również w przypadku odstąpienia od umowy pożyczki. Wysokość odsetek zależy między innymi od wysokości obowiązującej w tym czasie stopy referencyjnej.

Co to jest szybka weryfikacja?


To nasze innowacyjne rozwiązanie w oparciu o usługę Kontomatik. Dzięki niemu możemy potwierdzić tożsamość klienta oraz zbadać jego historię kredytową. Klient jednorazowo loguje się do swojej bankowości internetowej. Należy podkreślić, że Vega Sp. z o.o. na żadnym etapie weryfikacji nie ma dostępu do danych logowania w bankowości elektronicznej. Nieważne, z którego banku dokonasz przelewu "grosza", dzięki tej metodzie znika również bariera związana z czasem oczekiwania na przelewy międzybankowe.

Dlaczego pytacie mnie o lokalizację?


Jako odpowiedzialna firma udzielająca chwilówek, dbamy o Twoje dane i zapobiegamy próbom ich użycia przez niepowołane osoby. Odczyt lokalizacji jest dobrowolny. Twoja zgoda na udostępnienie położenia pozwoli jeszcze szybciej reagować na próby wyłudzenia oraz może zwiększyć szansę na uzyskanie pożyczki.

Jakie dokumenty muszę przedstawić, aby otrzymać pożyczkę?


Aby otrzymać pożyczkę wystarczy zarejestrować się na naszej stronie www.szybka-moneta.pl. Możemy też poprosić o dodatkowe dokumenty potwierdzające prawdziwość danych wprowadzonych podczas rejestracji.

Jakie warunki muszę spełnić, aby otrzymać pożyczkę?

  • Musisz być obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Musisz mieć od 20 do 75 lat;
  • Musisz posiadać aktywne Konto Internetowe na stronie www.szybka-moneta.pl
  • Musisz mieć spłaconą wcześniej udzieloną przez nas pożyczkę

Czy mogę otrzymać kilka pożyczek w tym samym czasie?


Nie, w tym samym czasie możesz wziąć tylko jedną pożyczkę

Jaką kwotę pożyczki mogę otrzymać?


Pierwsza pożyczka nie może przekroczyć kwoty 2000 zł.
Po jej terminowej spłacie możesz pożyczyć do 5000 zł.

Czy mogę otrzymać pożyczkę jeśli posiadam zaciągnięty kredyt w banku lub w innej instytucji udzielającej pożyczek?


Tak. W takim przypadku możesz otrzymać pożyczkę, jeśli nie masz nieterminowych spłat pożyczek/kredytów w innych instytucjach finansowych.

Jak szybko otrzymam decyzję w sprawie udzielenia pożyczki?


Decyzję w sprawie przyznania pożyczki otrzymasz niezwłocznie po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej na naszym rachunku bankowym. O decyzji zostaniesz poinformowany e-mailem.

Z jakiego rachunku mam przekazać opłatę rejestracyjną?


Opłatę rejestracyjną powinieneś przekazać z rachunku bankowego, którego jesteś właścicielem. Pamiętaj, że opłata rejestracyjna nie może zostać przesłana za pośrednictwem firm oferujących usługi szybkich płatności.

Na jaki rachunek bankowy powinienem przekazać opłatę rejestracyjną 1 grosz?


Jeśli posiadasz rachunek w którymś z poniższych banków, wybierz jeden z nich. Jeśli posiadasz konto w innym banku, dokonaj płatności na nasz rachunek w Alior Bank
Odbiorca: Vega Sp. z o.o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Konto bankowe:
91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO BP
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.

Niezbędne informacje do dokonania płatności znajdziesz: tutaj

Co muszę wpisać w tytule przelewu opłaty rejestracyjnej?


W tytule przelewu należy umieść informację
"Potwierdzam udzielenie pełnomocnictwa nr (wpisz swój numer ID Klienta) dla Vega Sp. z o.o. do zawarcia Umowy Ramowej którą akceptuje."

Czy potrzebny jest zastaw lub poręczenie, aby otrzymać pożyczkę?


Nie. Dodatkowe zabezpieczenia pożyczki nie są wymagane.

Czy w Szybka-Moneta podpisuję papierową wersję umowy pożyczki konsumenckiej?


Nie, niezwłocznie po wypłacie pierwszej pożyczki, wysyłamy na podany przez Ciebie adres e-mail podpisaną elektronicznie umowę przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Na podstawie raz podpisanej umowy będziemy mogli udzielać Ci kolejnych pożyczek.

W jaki sposób mogę spłacić pożyczkę?


Płatności z tytułu zwrotu pożyczki można dokonywać za pośrednictwem bankowości internetowej,
w oddziale lub filii dowolnego banku bądź w dowolnej placówce Poczty Polskiej

Co należy podać dokonując spłaty udzielonej pożyczki?


Aby spłacić otrzymaną pożyczkę, w przelewie bankowym należy podać następujące dane:

Odbiorca: Vega sp. z o. o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Konto bankowe:
91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank lub
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO Bank Polski
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.

Tytuł przelewu: „Spłata ID (wpisz swój numer ID Klienta)”

Co robić, jeśli nie jestem w stanie spłacić pożyczki w ustalonym terminie?


Jeśli nie posiadasz środków na spłatę całości zadłużenia, niezwłocznie skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Wpłać również maksymalnie tyle ile możesz, czym obniżysz koszty związane z odsetkami za opóźnienie w spłacie. Wszystkie wpłaty pomniejszają saldo twojego zadłużenia. Jako jedna z nielicznych firm, przy pożyczce konsumenckiej stosujemy zasadę, w której naliczone odsetki są spłacane na końcu. To pozwala uniknąć niekorzystnej sytuacji, w której wpłaty mogą nie pokryć narastających odsetek i pozostały kapitał do spłaty nie będzie maleć.

Czy mogę zwrócić pożyczkę szybciej?


Tak. Zwrot pożyczki jest możliwy w dowolnym czasie. Z tego tytułu nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów, a możesz jedynie zyskać.

Jakie są konsekwencje opóźnienia lub braku spłaty pożyczki?


W przypadku braku spłaty lub opóźnienia mogą zostać naliczone następujące opłaty:
  • naliczenie odsetek za czas opóźnienia w wysokości
    22,5% rocznie (stan na dzień 05.10.2023),
    przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie
  • koszty zastępstwa prawnego, postępowania sądowego i egzekucyjnego celem odzyskania wierzytelności o ile zajdzie taka potrzeba

Jak dokonać zmiany numeru rachunku bankowego?


Aby zmienić numer rachunku bankowego należy wykonać przelew 0,01 grosz z aktualnego konta (na które ma zostać wypłacona pożyczka). Po wpływie zmiana zostanie automatycznie wprowadzona w profilu klienta.
Odbiorca: Vega sp. z o. o.
Adres: ul. Bociana 20, 31-231 Kraków

Konto bankowe:
91 2490 0005 0000 4600 9561 3822 Alior Bank lub
81 1020 2733 0000 2802 0034 0315 PKO Bank Polski lub
16 1140 1081 0000 4557 2600 1001 mBank S.A.

Tytuł przelewu: „Zmiana rachunku bankowego ID (wpisz swój numer ID Klienta)”

Dlaczego nie mogę złożyć wniosku?


Czasami podczas działania przeglądarki internetowej może wystąpić błąd, przez co strona, z której korzystamy nie może poprawnie się załadować. W takim wypadku trzeba wyczyścić pewną część historii przeglądania. Jak to zrobić? W ustawieniach każdej przeglądarki internetowej istnieje taka opcja jak ,,wyczyść historię przeglądania”. W różnych przeglądarkach ta zakładka nie musi nazywać się tak samo, np. w Google Chrome jej nazwa to ,,wyczyść dane przeglądania”. Aby wniosek pożyczkowy mógł zostać wysłany poprawnie, musimy usunąć trzy elementy historii przeglądania: ciasteczka, pamięć podręczną oraz aktywne zalogowania. Po wykonaniu tych czynności należy dla pewności wyłączyć i ponownie włączyć przeglądarkę internetową. Fachowo nazywamy to czyszczeniem cache.

Dlaczego nie mogę się zalogować?


Jeśli masz problemy z zalogowaniem się na naszą stronę, rozwiązanie problemu jest dokładnie takie samo jak w przypadku braku możliwości złożenia wniosku.