Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych

TABELA OPŁAT Vega sp. z o.o.

1. Przykładowa wysokość Opłat za Udzielenie Pożyczki
Kwota pożyczki
w zł
Opłata za udzielenie pożyczki
na okres 30 dni w zł
Całkowita kwota do spłaty w zł RRSO w %
500 50 550 218,87
600 60 660 218,87
700 70 770 218,87
800 80 880 218,87
900 90 990 218,87
1000 100 1100 218,87
1100 110 1210 218,87
1200 120 1320 218,87
1300 130 1430 218,87
1400 140 1540 218,87
1500 150 1650 218,87
1600 160 1760 218,87
1700 170 1870 218,87
1800 180 1980 218,87
1900 190 2090 218,87
2000 200 2200 218,87
2100 210 2310 218,87
2200 220 2420 218,87
2300 230 2530 218,87
2400 240 2640 218,87
2500 250 2750 218,87
2600 260 2860 218,87
2700 270 2970 218,87
2800 280 3080 218,87
2900 290 3190 218,87
3000 300 3300 218,87
3100 310 3410 218,87
3200 320 3520 218,87
3300 330 3630 218,87
3400 340 3740 218,87
3500 350 3850 218,87
3600 360 3960 218,87
3700 370 4070 218,87
3800 380 4180 218,87
3900 390 4290 218,87
4000 400 4400 218,87
4100 410 4510 218,87
4200 420 4620 218,87
4300 430 4730 218,87
4400 440 4840 218,87
4500 450 4950 218,87
4600 460 5060 218,87
4700 470 5170 218,87
4800 480 5280 218,87
4900 490 5390 218,87
5000 500 5500 218,87


2. Pozostałe opłaty i koszty
Lp Opłata Wysokość opłaty
1 Odsetki za nieterminową płatność Pożyczki Odsetki za czas opóźnienia w wysokości 23% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, określona w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego. Odsetki maksymalne wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. dwukrotność stopy 11,5%. (wartość na dzień 07.09.2023)
2 Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) jak również pozostałe koszty określone przepisami prawa.

Koszty zastępstwa procesowego – w wysokości zgodnej z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804).