Załącznik nr 2 do Umowy Ramowej Udzielania Pożyczek Gotówkowych

TABELA OPŁAT Vega sp. z o.o.

1. Przykładowa wysokość Opłat za Udzielenie Pożyczki
Kwota pożyczki
w zł
Opłata za udzielenie pożyczki
na okres 30 dni w zł
Całkowita kwota do spłaty w zł RRSO w %
500 130 630 1564,08
600 156 756 1564,08
700 182 882 1564,08
800 208 1008 1564,08
900 234 1134 1564,08
1000 260 1260 1564,08
1100 286 1386 1564,08
1200 312 1512 1564,08
1300 338 1638 1564,08
1400 364 1764 1564,08
1500 390 1890 1564,08
1600 416 2016 1564,08
1700 442 2142 1564,08
1800 468 2268 1564,08
1900 494 2394 1564,08
2000 520 2520 1564,08
2100 546 2646 1564,08
2200 572 2772 1564,08
2300 598 2898 1564,08
2400 624 3024 1564,08
2500 650 3150 1564,08
2600 676 3276 1564,08
2700 702 3402 1564,08
2800 728 3528 1564,08
2900 754 3654 1564,08
3000 780 3780 1564,08
3100 806 3906 1564,08
3200 832 4032 1564,08
3300 858 4158 1564,08
3400 884 4284 1564,08
3500 910 4410 1564,08
3600 936 4536 1564,08
3700 962 4662 1564,08
3800 988 4788 1564,08
3900 1014 4914 1564,08
4000 1040 5040 1564,08
4100 1066 5166 1564,08
4200 1092 5292 1564,08
4300 1118 5418 1564,08
4400 1144 5544 1564,08
4500 1170 5670 1564,08
4600 1196 5796 1564,08
4700 1222 5922 1564,08
4800 1248 6048 1564,08
4900 1274 6174 1564,08
5000 1300 6300 1564,08


2. Pozostałe opłaty i koszty
Lp Opłata Wysokość opłaty
1 Odsetki za nieterminową płatność Pożyczki Odsetki za czas opóźnienia w wysokości 24,5% rocznie, przy czym nigdy nie więcej niż wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie, określona w art. 481 § 21 kodeksu cywilnego. Odsetki maksymalne wynoszą dwukrotność sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych, tj. dwukrotność stopy 12,25%. (wartość na dzień 08.09.2022)
2 Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego są pobierane w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1025) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r., poz. 790) jak również pozostałe koszty określone przepisami prawa.

Koszty zastępstwa procesowego – w wysokości zgodnej z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1800) oraz Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1804).